Like onze Facebook pagina en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes / blogs

Wie dekt letselschade opgelopen tijdens werkzaamheden voor een bedrijf?

Posted on

Al jaren ben je werkzaam bij hetzelfde bedrijf. Trouw sta je iedere ochtend op tijd op om er zeker van te zijn dat je op tijd aanwezig bent en op de aangewezen tijd kunt beginnen met de werkzaamheden van je dag. Aangezien je veel met machines werkt ben je er altijd alert op dat je de juiste voorzorgsmaatregelen in acht neemt, om er zeker van te zijn dat jij en de andere personeelsleden op een verantwoorde en veilige manier de benodigde werkzaamheden uit kunnen voeren die nodig zijn om het productieproces op een optimale wijze te kunnen laten plaatsvinden.

Dat is vooralsnog altijd goed gegaan en nog nooit heb je problemen ondervonden die het productieproces in de weg staan. Een ongeluk schuilt echter in een klein hoekje, iets wat je vandaag onverhoopt zelf hebt moeten ervaren. Terwijl je druk in de weer was met het handmatig verhelpen van een technische probleem aan een van de machines, werd je op een onvoorzien moment afgeleid door een dringende vraag van een collega, waardoor je even niet oplette en vervolgens met je hand vast kwam te zitten in een van de machines. 

Na een bedrijfsongeval ben je niet in staat om werkzaamheden uit te oefenen

Door de snelle bewegingen van het apparaat heb je vervolgens onverhoopt je elleboog ontwricht en de nodige verwondingen opgelopen aan je rechterhand, waardoor je gedurende de komende tijd niet langer in staat bent om je werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Na een snel bezoek aan de aanwezige bedrijfsarts, moet deze helaas concluderen dat je toch langer dan verwacht uit de roulatie zult zijn, alvorens je weer op de normale manier aan de slag kunt gaan. 

Als de klachten een aantal weken later nog steeds aanhouden, begin je je toch zorgen te maken. Niet kunnen werken betekent immers ook geen inkomen en ondanks het feit dat je de afgelopen jaren wel wat geld apart hebt kunnen zetten, betekent het niet kunnen uitvoeren van je werkzaamheden toch een reden om je zorgen te maken over hoe het straks dan precies verder gaat, waarop je besluit je toch iets verder in te lezen over de verantwoordelijkheden die jij en je werkgever precies hebben.

Vrijwel altijd is de werkgever verantwoordelijk voor letselschade op werkvloer

Wanneer je op de werkvloer letselschade bedrijf oploopt, is de werkgever namelijk vrijwel altijd verantwoordelijk. De wet legt een werkgever namelijk een zogenaamde zorgplicht op, wat er op neer komt dat er altijd gezorgd moet worden van een veilige werkplek. Natuurlijk is dit altijd afhankelijk van de branche en het type werk dat wordt uitgevoerd, maar kort samengevat komt het erop neer dat een werkgever er altijd voor moet zorgen dat er voldoende instructie is om het werk veilig uit te kunnen voeren, dat er gebruik wordt gemaakt van de nodige veiligheidskleding en of hulpmiddelen en dat er controle en aansturing plaatsvindt op het juiste gebruik van de aanwezige middelen. 

Als er desondanks een ongeval plaatsvindt op de werkvloer, wordt vaak geoordeeld dat een werkgever niet aan deze verplichting heeft voldaan en daarom vaak aansprakelijk is. Er kan natuurlijk sprake zijn van het onzorgvuldig handelen van een werknemer waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan, maar over het algemeen geldt dan onveilige situaties op de werkvloer de verantwoordelijkheid zijn van de werkgever.

Met de juiste juridische hulp kun je je verzekeren van een passende vergoeding

Wanneer er desondanks toch een ongeval op de werkvloer plaatsvindt, kun je er als werknemer het beste aan doen om speciale juridische hulp in te schakelen, om er zeker van te zijn dat gemaakte kosten verhaald kunnen worden op de werkgever. Er zijn namelijk vaak de nodige kosten waar een werknemer zelf voor op kan draaien als hij of zij zich niet op de juiste manier laten voorlichten over de rechten van de werknemer.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan medische kosten die niet worden vergoed, eventuele extra reiskosten die dienen te worden gemaakt, het verlies van loon, kosten voor hulp in de huishouding of het uitkeren van smartengeld na een bedrijfsongeval. Het totaal bedrag hiervoor kan vaak al snel oplopen en lang niet alle medewerkers zijn zich bewust van het feit dat deze kosten gedekt dienen te worden door de werkgever, wanneer er duidelijk sprake is van nalatigheid in het naleven van de veiligheidsvoorschriften.

Vrijwel altijd is de werkgever verantwoordelijk voor ontstane letselschade

Het is daarom altijd aan te raden om juridische hulp te zoeken nadat een bedrijfsongeval zich heeft voorgedaan. Een werkgever is verplicht om zijn personeel onder veilige arbeidsomstandigheden te laten werken en als er sprake is van nalatigheid door de werkgever, is deze dan ook verantwoordelijk voor de gemaakte kosten die zijn ontstaan door de in het bedrijf opgelopen letselschade. 

0