Like onze Facebook pagina en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes / blogs

Vaderschapstest uitvoeren zonder toestemming moeder, kan dat?

Posted on

Wanneer je als man twijfelt over het biologische vaderschap, kun je dan een DNA-test uitvoeren zonder de toestemming van de moeder, Het is een vraag die veel mannen bezig houdt, al was het alleen al voor de gemoedsrust. De vraag is echter is dit wel mogelijk?

Het goede nieuws is dat dit dus wel mogelijk is. Je kunt een vaderschapstest uitvoeren bij commerciële aanbieders zoals aanbieders als DNA-test.nl of Vaderschapstest.nu. Je kunt hier een test meenemen zonder medeweten van de moeder. Besef wel dat de voorkeur nog steeds wel uitgaat van een toestemming door beide gezaghebbende ouders. 

Recht voor mannen om te testen zonder toestemming  moeder

Uit een recent onderzoek is gebleken dat ongeveer de helft van de Nederlanders vindt dat mannen het recht hebben om te testen zonder toestemming van de ouders, desnoods via een juridische toestemming. 

Juridische rechtsgeldigheid van en test afdwingen

Wanneer er een juridisch DNA onderzoek gedaan moet worden is het wel goed om even na te gaan of de (online) instelling ook onderzoeken kan verstrekken die juridisch echt geldig zijn. Sanquin in Amsterdam of Forensich Laboratorium in Leiden en Vaderschapstest.nu kunnen dit voor u verzorgen. Let er bij de aanvraag op de test op dat u kiest voor een rechtsgeldige test. Bij Vaderschapstest.nu kunt u dit bijvoorbeeld aangeven als keuze optie bij uw aanvraag. Bij een rechtsgeldige test (die overigens net zo betrouwbaar is als de andere variant, de gemoedsrust test) zijn de DNA monsters namelijk meer gebonden aan bepaalde voorwaarden.  Meer informatie over vaderschap en rechtspraak vind je op rechtspraak.nl

Biologische vaderschap belangrijk voor mannen die gestalte willen geven aan vaderschap

Uit verschillende studies is gebleken dat zekerheid over het vaderschap van groot belang kan zijn voor mannen die graag gestalte willen geven aan hun vaderschap. Als de onderzekerheid blijft knagen kan dit de relatie met hun vrouw of eventuele kinderen op het spel zetten. Een financiële reden is er overigens ook. Als er geen duidelijkheid is over het vaderschap kan het ook gebeuren dat er situaties ontstaan waarin mannen of vrouwen ten onrechte opdraaien voor de alimentatie. In 20 tot 40 procent van de gevallen wijst een test uit dat de onderzochte man namelijk niet de vader is. 

Tot slot: eerlijkheid duurt het langst mannen!

Het is dus mogelijk voor mannen, om zonder medeweten van de moeder (eventueel via de juridische weg) te achterhalen of zij de biologische vader zijn. Toch adviseren wij met klem om dit niet de juiste weg is. Overleg met de vrouw is ten allen tijde beter. Niet alleen voor de verstandhouding met moeder en kind maar ook, Deze weg kan dus het beste dus alleen bewandelt worden als de moeder niet mee wilt werken.

0